Levnedsmiddelområdet

Kompetent og komplet rengøringskoncept

Konceptet inkluderer rengøring af produktionsfaciliteter, materiel og lokaler. Alt sammen ud fra gennemarbejdede og veldokumenterede rengøringsprogrammer, der skræddersys jeres virksomheds behov, og udføres af veluddannede sanitører.

https://www.cleansafe.dk/app/themes/salient/css/fonts/svg/basic_todo_pencil.svg
Rengøringsprogrammer

Vores sanitører rengør og desinficerer produktions­faciliteter, materiel og lokaler under ledelse af en drifts­leder eller formand. Drifts­lederen eller for­manden er placeret hos jeres virksomhed, og er i daglig kontakt med jeres ledelse og kvalitets­afdeling. Vores rengørings­programmer kombinerer den sidste nye viden på området med udgangs­punkt i vores mange­årige erfaring inden for levneds­middelrengøring og -hygiejne.

https://www.cleansafe.dk/app/themes/salient/css/fonts/svg/basic_elaboration_document_check.svg
Rengøringsinstruktioner

I vores manual “Hygiejne, Rengøring og Desinfektion” forefindes blandt andet detal­jerede rengørings­instruk­tioner. Instruk­tionerne er skemaer med farve­koder, som bliver designet for hvert område eller produktions­afsnit, og som beskriver den fast­lagte rengørings- og desinfek­tions­procedure. Rengørings­instruktions­kortet giver alle de oplysninger, sanitøren har brug for. Instruktions­kortet er samtidig en vigtig del af HACCP.

https://www.cleansafe.dk/app/themes/salient/css/fonts/svg/basic_magnifier.svg
Rengøringsinspektioner

Vores sanitører, formænd og service-/driftsledere følger alle nøje fastlagte inspektionsprocedurer. Efter rengøringen følger en grundig inspicering af service-/driftslederen eller formanden, der udfylder et tjekskema, som tilgår jeres kvalitetsansvarlige. Ved eventuelle bemærkninger og problemer rapporterer service-/driftslederen til vores ledelse og jer, så eventuelle fejl og mangler rettes.

Veluddannede sanitører

Vores sanitører, formænd og service-/driftsledere gennemgår alle et grundigt instruktions- og uddannelsesprogram – der løbende opdateres.
Instruktionsprogram

Allerede ved ansættelsen gennemgår service-/driftslederen eller formanden rengøringsinstruktionerne for sanitørens rengøringsområde samt sikkerhedsforhold ved håndtering af kemikalier. Hernæst instrueres sanitøren i rengøringsproceduren, herunder brug af rengøringsudstyr og jeres virksomheds hygiejne- og adfærdsregler.

Instruktionsprogrammet involverer uddannelse i henholdsvis:

 • Rengøringsteori og -metoder
 • Bakterier og hygiejne
 • Rengøringskontrol
 • Rengørings- og desinfektionsmidler
 • Sikkerhed
 • Gennemgang af virksomhedens hygiejne- og adfærdsregler.

Sanitøren signerer for at have modtaget og forstået Cleansafes instruktion samt den respektive virksomheds hygiejne- og adfærdsregler.

Uddannelse og kompetenceudvikling, der bemærkes.

Risikoanalyse

Før rengøring af særligt udfordrende produktionsudstyr udfører Cleansafe en specifik risikoanalyse baseret på HACCP-principperne, hvor følgende forhold vurderes:

 • Produktionsudstyrets rengøringsvenlighed
 • Produktionsudstyrets evne til visuel inspicering efter rengøring
 • Risikoen for produktrester i produktionsudstyret efter endt rengøring
 • Alvorligheden i tilfælde af produktionsforurening
 • Mulighed for forbedring af produktionsudstyr, så rengøringsvenligheden forbedres og inspektionsmuligheden øges
 • Hvorvidt produktionsudstyret kræver særlig adskillelse
 • Hvorvidt produktionsudstyret kræver en særlig rengøringsprocedure
 • Hvorvidt produktionsudstyret kræver systematisk vedligeholdelse for at hindre produktforurening

Cleansafe udarbejder specielle rengørings- og desinfektionsprocedurer ved påvisning af patogene bakterier, såsom:

 • Coli
 • Salmonella
 • Campylobacter
 • Listeria

Grønne regnskaber

Cleansafes forbrug af rengørings- og desinfektionsmidler registreres månedsvis og kan forelægges jeres virksomheds miljøansvarlige.

Alkaliske

78%

Syre

25%

Desinfektionsmidler

38%

Efterbehandling

12%

Neutral

19%

Hos Cleansafe arbejder vi i tæt samarbejde med tre internationalt anerkendte leverandører af rengørings- og desinfektionsmidler. Produktionssortimentet består af en bred vifte af alkaliske og sure rengøringsmidler samt desinfektionsmidler til ethvert behov.

Erfaren og strategisk samarbejdspartner

Hos Cleansafe er vi stolte af at være specialister. Erfaring og ekspertise er nøgleord. Vores fornemste opgave er at stille denne ekspertise til rådighed for vores kunder. Til enhver tid.

Vi ønsker at hjælpe med at afgrænse, definere og eliminere eventuelle problemer for at optimere produkternes mikrobiologiske kvalitetsniveau. Måske ønsker du rådgivning i forbindelse med jeres egenkontrolprogram? Måske ønsker du vores hjælp til at vurdere det hygiejniske design af maskinudstyr før indkøb?

Specialrengøring og strategisk sparring, der sikrer de rette betingelser for god kvalitet og høj produktivitet.

Dokumentation
og kontrol

Vores manual “Hygiejne, Rengøring og Desinfektion” samler vores veldokumenterede arbejdsgrundlag. Dokumentationen er selvfølgelig i overensstemmelse med nationale- såvel som internationale myndigheders (BRC, IFS, EFSIS og USDA) krav.

Som samarbejdspartner får I elektronisk adgang til vores fælles kundemappe.

Med en kompromisløs tilgang til kvalitet verificerer vi minimum én gang årligt vores egne procedurer ved intern audit, som blandt andet involverer:

 • At vores medarbejdere er fuldt opdateret på instruktionerne for deres områder
 • At vores medarbejdere er fuldt opdateret på hygiejne og adfærdsregler
 • Om der har været udsving i koncentrationerne i rengørings- og desinfektionsmidler
 • Vurdering af rengøringsstandarden baseret på periodens visuelle- og bakteriologiske resultater
 • Om dokumentationen på arbejdspladsen er ajourført
 • Orden, ryddelighed og sikkerhed i kemirum

Resultatet af den interne audit forelægges virksomhedens ledelse.

Vi holder faste møder med jeres virksomhed, hvor periodens rengøringsstandard gennemgås. Øvrige faste punkter på dagsordenen er desuden godkendelse af sidste referat, sikkerhed og gensidig orientering.

Book et møde

Lad os mødes til en uforpligtende snak om jeres rengøringsbehov og – udfordringer
Book møde

Tørisblæsning

Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring med tøris

Industri

Fleksibel og professionel industrirengøring og -service