Tilbud om virksomhedstilpassede kurser i levnedsmiddelhygiejne og fødevaresikkerhed

Har I brug for rådgivning og undervisning?

Hos Cleansafe handler det om jeres virksomhed. Jeres sikkerhed. Jeres tryghed. Derfor deler vi vores specialviden på en række kurser inden for levnedsmiddelhygiejne og fødevaresikkerhed.

Kurserne tilpasser vi jeres virksomheds specifikke behov og udfordringer. Derfor foregår kurserne også hos jer. De teoretiske emner såvel som praktiske øvelser og opgaver er direkte relateret til jeres virksomheds produktionsforhold. Kursusdeltagerne får altså et udbytte, der skaber værdi i hverdagen.

Cleansafe tilbyder følgende virksomhedstilpassede kurser:

  • Alment hygiejnekursus
    Kursus for medarbejdere uden en faglig fødevareuddannelse. 
  • Teknisk hygiejnekursus
    Kursus for teknisk personale.
  • SSOP-kursus (Sanitation Standard Operating Procedures)
    Kursus for de medarbejdere, der udfører rengøringskontrol før produktionsstart.

Læs mere om de respektive kurser her på siden.

Alment hygiejnekursus

Dette hygiejnekursus er et kursus for medarbejdere uden en faglig fødevareuddannelse. Kurset er af 1 dags varighed og tilpasses jeres virksomhed. Kurset afsluttes med en opgave, og deltagerne modtager et kursusbevis som dokumentation for, at de har gennemført kurset.

Målsætning

Det overordnede mål er at bibringe deltagerne en almen viden om mikrobiologi, herunder fødevarebårne sygdomme og hygiejneprincipper. Sidstnævnte involverer rengøring, personlig hygiejne og behandling samt opbevaring af fødevarer. Herefter vil deltagerne have forståelse for vigtigheden af, at jeres virksomheds hygiejneregler overholdes.

Endvidere er formålet, at deltagerne opnår relevant viden om jeres virksomheds egenkontrol; herunder kritiske kontrolpunkter og overvågningsprocedurer samt om fødevarelovgivning og fødevareregioners funktion.

Hygiejnekursus for teknisk personale

Kurset er af 5 timers varighed. Målgruppen er teknisk personale, såsom håndværkere, der udfører arbejde i jeres fødevarevirksomhed, men som mangler viden om hygiejne. Kurset tilpasses jeres virksomhed. Kurset afsluttes med en hygiejneopgave, og deltagerne modtager et kursusbevis som dokumentation for, at de har gennemført kurset.

Målsætning

Det overordnede mål er at bibringe deltagerne en viden om mikrobiologi og hygiejne, således at de opnår forståelse for vigtigheden af, at jeres virksomheds hygiejneregler overholdes. Endvidere er formålet, at deltagerne opnår relevant viden om myndighedskrav til fødevaremaskiner, maskindirektivets hygiejnekrav samt de hygiejnestandarder, jeres virksomhed er underlagt, eksempelvis krav til maskinudstyr og vedligeholdelse heraf.

SSOP-kursus

Kurset er af 2 dages varighed. Målgruppen er de medarbejdere, som skal udføre rengøringskontrol før produktionsopstart i henhold til USA’s Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP). Kurset tilpasses jeres virksomhed. Kurset afsluttes med en opgave, og deltagerne modtager et kursusbevis som dokumentation for, at de har gennemført kurset.

Målsætning

Det overordnede mål er at bibringe deltagerne en grundlæggende og relevant viden om SSOP-lovgivningen og de kontrolprocedurer, som er omfattet af lovgivningen, særligt hygiejneprocedurerne før produktion. Herefter vil deltagerne være i stand til at bedømme rengøringsstandarden; herunder aftjekning af produktionslokaler og -udstyr i overensstemmelse med fastlagte tjekskemaer samt beskrivelse af afvigelser.

Endvidere er formålet, at deltagerne opnår relevant viden om mikrobiologi og hygiejne samt om rengøring og desinfektion.

Book et møde

Lad os mødes til en uforpligtende snak om jeres rengøringsbehov og – udfordringer
Book møde

Tørisblæsning

Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring med tøris

Industri

Fleksibel og professionel industrirengøring og -service