Tænk rengøring ind ved dit maskinkøb

Tallene burde stå sort på hvidt, når det gælder maskinindkøb. Imidlertid er der mange indkøbere, der springer en væsentlig post over: rengøring. Virksomheder, der opererer med begrebet TCO (Total Cost of Ownership), er opmærksomme på ALLE udgifter i hele livsforløbet. Derfor indregner de rengøringen, når der anskaffes nye maskiner og udstyr.

For Cleansafe er den slags beregninger helt naturlige. I mange år har Cleansafe været i dialog med både indenlandske og udenlandske producenter, der leverer maskiner og udstyr til den danske fødevareindustri. Dialogen om maskinindkøb kommer vores kunder til gode, da der kan være mange penge at spare på budgettet.

– Vi ser nogle gange, at en given maskinkonstruktion kan medføre skjulte omkostninger til rengøring. Det kan blive en dyr fornøjelse, hvis maskinen ikke er egnet til hygiejne og rengøringsprocesser eller måske slet ikke tåler det hårde miljø i fødevarevirksomheden på den lange bane, fortæller Kim Petersen, der er teknisk direktør hos Cleansafe.

Han pointerer, at et maskinindkøb altid bør indeholde beregninger omkring rengøringen, der kan supplere tallene omkring anskaffelsespris, tilbagebetalingstid og effektivitet. Det giver et mere retvisende billede af de reelle udgifter og forhindrer ubehagelige overraskelser senere hen.

Hos maskinleverandøren har Cleansafe mødt synspunktet om, at tilretninger i konstruktionen vil fordyre maskinen. De skal lige overbevises om, at vi naturligvis har en fælles interesse i at komme i mål med en god løsning, der tilgodeser alle parter og skaber en reel merværdi på den lange bane.

Med en helhedsorienteret tilgang er Cleansafe blevet fast sparringspartner for en række danske fødevarevirksomheder, når de indkøber produktionsudstyr. Tilmed bruger mange maskinleverandører også Cleansafe i deres udviklingsarbejde og rådfører sig med vores rengøringseksperter om fx design, konstruktion og materialevalg.

For Cleansafe handler det om at plukke de lavthængende frugter, og medvirke til det rette og rengørings-venlige maskinindkøb. Rengøringen bliver en del af en effektiv og strømlinet drift, hvilket naturligvis også øger tilfredsheden og de gode samarbejdsrelationer hos kunden.

Interesseret?

Tag en snak med salgschef Michael Sills på tlf. 7020 7000 eller send ham en mail på mis@clansafe.dk og hør hvordan du tænker rengøringen ind i dit næste maskinindkøb.