Læg et rent snit i økonomien

Rengøring af fødevarevirksomheder handler i høj grad om økonomi. Det giver god mening at tænke helhedsorienteret på rengøringsydelsen, så alle relevante enkeltdele kommer med i beregningen.
Det hedder TCO eller Total Cost of Ownership på nydansk, og her er Cleansafe på hjemmebane.

Alle ved at hygiejne og rengøring er en forudsætning for høj fødevaresikkerhed. Som specialister tænker
vi derfor på vores arbejde som en naturlig og sammenhængende del af produktionsprocessen, så der i sidste ende lander et lønsomt resultat på bundlinjen.

Hos Cleansafe har vi mange års erfaring i at optimere alle led i værdikæden. Vi kan skrue på forskellige knapper for at forbedre den samlede økonomi; fx spiller maskindesign, rengøringsudstyr, energiforbrug, tilrettelæggelse af arbejde og faglige kompetencer en stor rolle i det samlede billede.

Vores formænd og serviceledere er trænet i at tænke effektivt. Både når de står for rengøringen i hver enkelt fødevarevirksomhed, men også når der løbende skal justeres i indsatsen og spottes potentielle besparelser, som faktisk ligger lige til højrebenet. Selv små forskelle tæller.

Udstyret i fødevareproducerende virksomheder er ofte serieforbundet. Med et enkelt greb kan man lukke en eller flere dele af virksomheden ned tidligere, og på denne vis spare på ressourcerne. Det er sund fornuft og slår hurtigt igennem i den store økonomiske sammenhæng.

Når vi kigger på TCO i virksomhederne tilbyder vi også et skarpt blik på, hvordan vi kan mindske vand- og kemiforbruget – herunder gøre processerne mere effektive ved små tilretninger af produktionsudstyr.
Vores mission er klar: Vi vil gerne udfordre systemer og processer for at forbedre totaløkonomien.

Vil du vide mere?

Vi stiller vores viden til rådighed for dig, din virksomhed og hele branchen. Kontakt vores salgschef Michael Sills på telefon 7020 7000 eller mail: mis@clansafe.dk – og få et konkret bud på, hvordan vi kan lægge et rent snit i din virksomheds økonomi.